Academische commissie

Academische Commissie

De academische commissie focust zich op het bevorderen van de studievaardigheden en juridische vaardigheden van studenten. De activiteiten die deze commissie organiseert zijn onder andere diverse trainingen, zoals een pleit-, scriptie- of tentamentraining, een debat, een quiz over de tentamenstof en nog veel meer. 

Iedereen die lid is van JFAS kan zich aanmelden voor de academische commissie tijdens de sollicitatieperiode. Dit betekent dat zowel eerstejaars, als ouderejaars deel kunnen uitmaken van deze commissie. Door deze samenstelling kunnen de commissieleden onderling ook veel van elkaar leren!

Heb je een vraag voor deze commissie? Mail dan naar academisch@jfas.com

Academische Commissie

Britt van der Meulen (2020) Begeleidend bestuurslid JFAS
Angelo Visser (2021) Voorzitter
Judy Sue Wong (2023) Secretaris