Commissie Externe Activiteiten

Comissie Externe Activiteiten

​De Commissie Extern organiseert samen met de Commissaris Extern juridisch inhoudelijke activiteiten. Dit kunnen onder andere zijn: kantoorbezoeken, rechtbank-bezoeken en lezingen. Het doel is om zo breed moeilijk jaargangen en interesses aan te spreken. Daarom wordt creatieve inbreng en betrokkenheid bij de opleiding van de commissieleden erg gewaardeerd. Gedurende het jaar krijg je de mogelijkheid je eigen ideeën uit te werken en te organiseren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het promoten van de activiteiten. Dit wordt via sociale media gedaan maar ook door middel van een praatje voor een hoorcollege en het aanspreken van medestudenten

Heb je een vraag voor deze commissie? Mail dan naar evenementenjfas@gmail.com

Commissie Externe Activiteiten

Marnix Blom (2018) Secretaris
Rianne Bot (2020) Algemeen commissielid
Famke Brandjes (2022) Vice-Voorzitter
D. Hadžikadunić (2021) Algemeen commissielid
Julian Pronk (2021) Begeleidend bestuurslid JFAS
Tess Walker (2018) Voorzitter