Goededoelencommissie

Goededoelencommissie

​Vorig jaar heeft JFAS zich uitgebreid door een nieuw aspect aan de vereniging toe te voegen. De Goede Doelencommissie is opgezet met het doel als vereniging iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. Om echt verandering teweeg te kunnen brengen is nodig dat veel mensen zich inzetten en meewerken. De commissie zal zich bezighouden met het opzetten van evenementen die een bepaald doel dienen om daar zoveel mogelijk leden bij te betrekken. De commissie is geheel vrij hieraan invulling te geven.

Heb je een vraag voor deze commissie? Mail dan naar goededoelen@jfas.com

Goededoelencommissie

David Beliën (2020) Voorzitter
Rosie Koch (2017) Begeleidend bestuurslid
Bianca Siegersma (2020) Secretaris
Megan Van Strien (2019) Algemeen commissielid