Wintersportcommissie

Wintersportcommissie

Dit jaar gaat JFAS natuurlijk weer een week in de sneeuw vertoeven. De Wintersportcommissie zal zich dan ook bezighouden met het organiseren van deze reis en met de organisatie op locatie. Deze commissie zal geen standaard commissie worden: aangezien JFAS dit jaar  weer met SFEER op wintersport gaat, zal de commissie deels uit leden van SFEER bestaan. 

Heb je een vraag voor deze commissie? Mail dan naar Media@jfas.com

Wintersportcommissie

Emma Arends (2020) -
Nora Damianova (2020) Begeleidend Bestuurslid
Richie Jacobs (2020) -
Sophie Meijers (2021) -