Raad van Toezicht

Raad van Toezicht 
Naast het bestuur bestaat de verenigingsstructuur van JFAS uit de volgende organen: de Raad van Toezicht (RvT) en de Algemene Ledenvergadering (ALV). De Raad van toezicht houdt toezicht op en staat het bestuur met raad bij. De Raad toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de vereniging in relatie tot haar doelstelling. De Raad van Toezicht vervult de rollen van klankbord en adviseur voor het bestuur onder meer door te reageren op voorstellen, ideeën en vragen van het bestuur; het bestuur te wijzen op lacunes met betrekking tot de besturing en uitvoering van het beleidsplan en hier suggesties voor te doen; interne en externe ontwikkelingen te signaleren naar de bestuurder. Ook voert de Raad vertrouwelijke evaluatiegesprekken met alle bestuurders. De Raad is voor haar informatievoorziening afhankelijk van het bestuur, en de leden van de vereniging. Mocht jij als lid een suggestie, opmerking, of advies hebben voor het bestuur en/of de raad, kan je gerust een mailtje sturen naar rvt@jfas.com

De raad van 2023/2024 bestaat uit de volgende leden: 

Suzanne_RvT.png

Suzanne Rozing 
Functie: Voorzitter
Dossier: Compliance & de AJB
JFAS-cv: Commissaris Onderwijs & Facultaire zaken en Vicevoorzitter 2020/2021

image0.jpeg

Dirk Dekker
Functie: Secretaris & Vicevoorzitter
Dossier: JFAS-samenvattingen & AJB
JFAS-cv: Raad van Advies en diverse commissies


Wilbert.jpg

Mr. drs. Wilbert Nieuwenhuizen

Belastingadviseur/btw-specialist te Almere

Universitair docent UvA

Raadsheer-plv bij het Gerechtshof Den Haag

Fiscaal auteur/redacteur (SDU, Kluwer, etc.)

1663368686744.jpg

Jorrit Jans

Docent Belastingrecht aan de UvA

Fiscaal jurist/secretaris bij de Rijksoverheid


Voorgaande samenstellingen RvT:
2017/2018: Sebastian de Bruijn, Rogier van der Wolk, Mirte Visser en Mirella Peereboom van Drunick.
2018/2019: Rogier van der Wolk, Mirte Visser, Jan Piet van Rossum en Mirella Peereboom van Drunick.
2019/2020: Sophie Kuijpers, Lidwien Stegeman, Olaf Stolk en Mirella Peereboom van Drunick.
2020/2021: Sophie Kuijpers, Lidwien Stegeman, Olaf Stolk en Wilbert Nieuwenhuizen.

2021/2022: Sophie Kuijpers, Lidwien Stegeman, Wilbert Nieuwenhuizen en Suzanne Rozing.

2022/2023: Lidwien Stegeman, Wilbert Nieuwenhuizen, Drik Dekker, Jorrit Jans en Suzanne Rozing.