Raad van Toezicht

Raad van Toezicht 
Naast het bestuur bestaat de verenigingsstructuur van JFAS uit de volgende organen: de Raad van Toezicht (RvT) en de Algemene Ledenvergadering (ALV). De Raad van toezicht houdt toezicht op en staat het bestuur met raad bij. De Raad toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de vereniging in relatie tot haar doelstelling. De Raad van Toezicht vervult de rollen van klankbord en adviseur voor het bestuur onder meer door te reageren op voorstellen, ideeën en vragen van het bestuur; het bestuur te wijzen op lacunes met betrekking tot de besturing en uitvoering van het beleidsplan en hier suggesties voor te doen; interne en externe ontwikkelingen te signaleren naar de bestuurder. Ook voert de Raad vertrouwelijke evaluatiegesprekken met alle bestuurders. De Raad is voor haar informatievoorziening afhankelijk van het bestuur, en de leden van de vereniging. Mocht jij als lid een suggestie, opmerking, of advies hebben voor het bestuur en/of de raad, kan je gerust een mailtje sturen naar rvt@jfas.com

De raad bestaat sinds het bestuursjaar 2019/2020 uit de volgende leden: 

Sophie.png
Lidwien.png
Wilbert.jpg
Suzanne_RvT.png

Mr. Sophie Kuijpers 
Functie: Voorzitter
Dossiers: HR & JFAS-samenvattingen 
JFAS-cv: Commissaris Intern en Vicevoorzitter 2017/2018.

Lidwien Stegeman
Dossiers: Financiën & continuïteit.
JFAS-cv: Commissaris Extern 2018/2019

Mr. drs. Wilbert Nieuwenhuizen

  • belastingadviseur/btw-specialist te Almere
  • Universitair docent UvA
  • Raadsheer-plv bij het Gerechtshof Den Haag
  • Fiscaal auteur/redacteur (SDU, Kluwer, etc.)

Suzanne Rozing 
Functie: Secretaris 
Dossier: Complaince & de AJB
JFAS-cv: Commissaris Onderwijs & Facultaire zaken en Vicevoorzitter 2020/2021

Voorgaande samenstellingen RvT:
2017/2018: Sebastian de Bruijn, Rogier van der Wolk, Mirte Visser en Mirella Peereboom van Drunick.
2018/2019: Rogier van der Wolk, Mirte Visser, Jan Piet van Rossum en Mirella Peereboom van Drunick.
2019/2020: Sophie Kuijpers, Lidwien Stegeman, Olaf Stolk en Mirella Peereboom van Drunick.
2020/2021: Sophie Kuijpers, Lidwien Stegeman, Olaf Stolk en Wilbert Nieuwenhuizen.