Academische Commissie

Academische Commissie

Dit jaar zal de Academische commissie weer inhoudelijk interessante activiteiten organiseren.

Er zijn drie voornaamste gebieden waar de activiteiten van deze commissie betrekking op zullen hebben.
Allereerst zullen er activiteiten voor het bevorderen van studievaardigheden worden
georganiseerd. Hierbij kan worden gedacht aan hulp bij het schrijven van de scriptie of of een cursus om te leren hoe je überhaupt academisch moet schrijven.
Ten tweede willen we onze leden graag de mogelijkheid bieden hun juridische vaardigheden te ontwikkelen of te verbeteren. Dit houdt in dat er zal worden gekeken naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld een debattraining of een training legal English.
Tot slot vinden wij het belangrijk dat de focus tijdens de rechtenstudie niet alleen op  de togaberoepen ligt, maar dat het beroepsperspectief van studenten wordt verbreed. De Academische commissie zal dan ook lezingen aanbieden ten behoeve van dit bredere toekomstperspectief. Sprekers zullen verschillende achtergronden hebben, zoals een ngo of de Europese Commissie.

Heb je een vraag voor deze commissie? Mail dan naar jfasacademisch@gmail.com


Academische_Commissie.jpg
Academische Commissie 2019/2020: Ayse Tuter, Auke van der Heyden, Hèlen Haaijer, Danique Merkx, Suzanne Rozing, Romee de Jong

Academische Commissie

Romee de Jong (2017) -
Hèlen Haaijer (2016) Begeleidend bestuurslid
Danique Merkx (2018) -
Suzanne Rozing (2016) -
Ayse Tuter (2019) -
Auke van der Heyden (2017) -