Acquisitiecommissie

Acquisitiecommissie

De Acquisitiecommissie zorgt samen met de Voorzitter en Commissaris Extern voor de acquisitie. Hierbij moet worden gedacht aan het werven van sponsoren en het verwezenlijken van nieuwe overeenkomsten.

Samenstelling
De commissie zal bestaan uit drie studenten. Na de acquisitie-periode zal de commissie worden samengevoegd met de Commissie Externe Activiteiten.

Taken
De Acquisitiecommissie zal zich vanaf juli bezighouden met het werven van sponsoren. Hierbij moet worden gedacht aan grote Zuid-as kantoren maar ook de kleinere kantoren van verschillende rechtsgebieden. Het doel is om een samenwerking te realiseren waarbij onze leden in direct contact komen met mogelijk toekomstige werkgevers. Dit zal onder andere gebeuren in de vorm van kantoorbezoeken.

De commissie vergadert wekelijks om de voortgang te bewaken. Ieder commissielid krijgt een taak toebedeeld waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Uiteindelijk is het de bedoeling dat commissieleden de activiteiten samen realiseren.

Planning
De commissie streeft ernaar om dit jaar een divers aanbod van activiteiten aan te bieden. Om dit te verwezenlijken zal er samen worden gewerkt met andere studieverenigingen aan de UvA. Ook wordt er al druk nagedacht over diverse interessante lezingen.

Verder zal natuurlijk de jaarlijkse Themaronde plaatsvinden en zal de JFAS nog diverse kantoren binnen en buiten de Zuid-as bezoeken.

Solliciteren
Op dit moment zit de Acquisitiecommissie vol. Vergeet echter niet de website en onze Facebook goed in de gaten te houden om op tijd te solliciteren voor volgend jaar!

Acquisitie Commissie

Viola Lam (2017) Algemeen commissielid
Jonne Lansink (2014) Algemeen commissielid
Fungi Millenaar (2016) Commissaris Extern
Joëlla Van der Linden (2017) Algemeen commissielid