Commissie Externe activiteiten

Commissie Extern

De Commissie Extern organiseert samen met de Commissaris Extern juridisch inhoudelijke activiteiten. Dit kunnen onder andere zijn: kantoorbezoeken, rechtbank-bezoeken en lezingen. Het doel is om zo breed moeilijk jaargangen en interesses aan te spreken. Daarom wordt creatieve inbreng en betrokkenheid bij de opleiding van de commissieleden erg gewaardeerd. Gedurende het jaar krijg je de mogelijkheid je eigen ideeën uit te werken en te organiseren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het promoten van de activiteiten. Dit wordt via sociale media gedaan maar ook door middel van een praatje voor een hoorcollege en het aanspreken van medestudenten.extern_definitief.jpg
Commissie Extern 2018/2019, v.l.n.r.: Nina Hol - Donna Kleefsman - Lisa Hageman - Lisa-Laura Teunissen - Lidwien Stegeman - Jordy Croon