Commissie Externe Activiteiten

Commissie Externe Activiteiten


De Commissie Extern organiseert samen met de Commissaris Extern juridisch inhoudelijke evenementen. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan kantoorbezoeken, rechtbankbezoeken, lezingen en de jaarlijkse Themaronde.

Samenstelling
De commissie zal bestaan uit een viertal mensen en zal worden samengevoegd met de Acquisitiecommissie.

Taken
De Commissie Externe Activiteiten vergadert wekelijks. De ene keer duurt de vergadering maar een half uur, de andere keer duurt het wat langer. Het hangt sterk af van de activiteiten die in de week/maand plaatsvinden.

Ieder commissielid krijgt een taak toebedeeld waarvoor hij/zij de rest van het jaar verantwoordelijk is. Dit betekent niet dat de rest niet meer meedenkt of meehelpt. Uiteindelijk is het namelijk de bedoeling dat commissieleden de activiteiten samen organiseren!

Wanneer er een nieuw idee is opgegooid is het aan de commissieleden om de eerste contacten te leggen. Hierbij moet gedacht worden aan het afstemmen van een locatie, datum, tijd en inhoudelijke planning.

Op het moment dat het bovenstaande geregeld is begint de promotiefase. Het bestuur en de commissieleden werken hierbij samen. Via onze Facebookpagina, de website, e-mails en zelfs LinkedIn brengen wij onze leden op de hoogte van aankomende evenementen. Om niet alleen te promoten via sociale media en om echt in contact te komen met studenten houden commissieleden geregeld hoorcollege praatjes. Zoals bekend, zijn de praatjes kort maar krachtig.

Na de promotiefase draagt de Commissie zorg voor het aantal aanmeldingen voor een activiteit. Een hoge opkomst is uiteraard het doel. Commissieleden zijn vrij om deel te nemen aan alle activiteiten. Uit ervaring blijkt dat dit vaak gebeurt en niet alleen omdat er vaak als afsluiting een borrel plaatsvindt.

Planning
De Commissie streeft ernaar om dit jaar een divers aanbod van activiteiten aan te bieden. Om dit te verwezenlijken zal er samen worden gewerkt met andere studieverenigingen van de UvA. Ook wordt er al druk nagedacht over diverse interessante lezingen.

Verder zal natuurlijk de jaarlijkse Themaronde plaatsvinden en zal de JFAS nog diverse kantoren binnen en buiten de Zuid-as bezoeken.


Solliciteren
Op dit moment zit de Commissie Externe Activiteiten vol. Vergeet echter niet de website en onze Facebook goed in de gaten te houden om op tijd te solliciteren voor volgend jaar!

Externe Activiteiten Commissie

Sophie Davidse (2016) Algemeen commissielid
Audrey Hendrix (2016) Algemeen commissielid
Mai-Ly Hoang (2012) Voorzitter
Jeanine Kribbe (2016) Algemeen commissielid
Viola Lam (2017) Algemeen commissielid
Jonne Lansink (2014) Algemeen commissielid
Fungi Millenaar (2016) Commissaris Extern
Enverney Sordam (2015) Algemeen commissielid
Joëlla Van der Linden (2017) Algemeen commissielid