Onderwijscommissie

Onderwijscommissie


De Onderwijscommissie bestaat uit drie studenten en de Commissaris Onderwijs en Facultaire Zaken. Samen streven zij ernaar om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door in samenwerking met de UvA buiten de verplichte vakken om vaardigheidstrainingen te organiseren. Deze trainingen zijn bedoeld om de skills van studenten te verbeteren die niet of nauwelijks aandacht krijgen in het vaste curriculum.

De Onderwijscommissie legt zich daarnaast toe op het organiseren van lezingen die aansluiten bij de actualiteit waardoor studenten een kritische en gefundeerde mening over een onderwerp kunnen ontwikkelen.

Ten slotte stelt deze commissie zich verantwoordelijk voor het verschaffen van het juiste studiemateriaal zoals de boeken, samenvattingen en tentamentrainingen.


Solliciteren
Op dit moment zit de Onderwijscommissie vol. Vergeet echter niet de website en onze Facebook goed in de gaten te houden om op tijd te solliciteren voor volgend jaar!

OnderwijsCommissie

Laura de Rooij (2017) Algemeen commissielid
Merle Eken (2017) Algemeen commissielid
Maurits van de Sande (2012) Algemeen commissielid