Penningmeester

Functieomschrijving

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. De taak van de penningmeester is om de financiële boekhouding te onderhouden, dit betekent het bijhouden van de uitgaven en inkomsten van de vereniging. Het is jouw taak om aan het begin van het jaar een realistische en financieel gezonde jaarbegroting op te stellen voor het bestuur. Door het jaar heen is deze jaarbegroting jouw bijbel en na een halfjaar zal je deze onder de loep nemen en aanpassen naar wat de huidige situatie ervan vergt.

Tijdens het studiejaar organiseert de JFAS vele activiteiten. Het is de taak van de penningmeester om per activiteit een begroting op te maken samen met het verantwoordelijke bestuurslid, naderhand een realisatie op te maken en de ontwikkelingen op de voet te volgen. Je zal bij het organiseren van een evenement uiterst scherp moeten controleren of de organisatie de begroting volgt.

Je houdt de financiën bij door middel van het boekhoudprogramma Exact. Je bent verplicht en verantwoordelijk om ieder kwartaal een omzetbelastingaangifte te doen. Daarnaast maak je facturen op en verstuur je deze. Je bent de aangewezen persoon die zorgt dat de bestuurswissel wordt doorgegeven aan de Kamer van Koophandel en dat de bankrekening en creditcard op eigen naam komen te staan.

Er is een kascontrolecommissie waaraan je iedere maand verplicht bent verantwoording te geven voor de gedane uitgaven van de vereniging. Je zal per kwartaal met deze commissie vergaderen.

De JFAS gaat overstappen van een directe bankbetaling naar een automatisch incasso systeem, de penningmeester is degene die hier verantwoordelijk voor is.


Vaardigheden

  • Secuur en precies werken.

  • Duurzaam toekomstperspectief hebben

  • Affiniteit met cijfers

  • Aantoonbare kennis van Excel

  • Aantoonbare kennis van Exact is een pre, maar geen vereiste.

Vragen? Mail naar penningmeester@jfas.com of kom langs op onze bestuursinformatie-activiteiten!

Britt.jpg
Britt van der Klink - Penningmeester