Voorzitter

Functieomschrijving

De voorzitter heeft de overkoepelende verantwoordelijkheid voor het functioneren van het bestuur. Hij of zij zorgt ervoor dat het bestuur als team opereert. De voorzitter stelt zich dienstbaar en verbindend op in contacten met en tussen leden van het bestuur en leden van de vereniging. Het is van belang dat de voorzitter zijn of haar ogen en oren openhoudt, erop let wat er in de groep speelt en kan inspelen op wat de groep verlangt. Het zijn van voorzitter betekent niet per definitie dat je telkens op de voorgrond moet treden of je overal mee moet bemoeien. Het is juist de kunst om zoveel mogelijk op de achtergrond te blijven zodat elk bestuurslid de ruimte krijgt om zijn of haar taak naar eigen inzicht en naar behoren uit te voeren. Tegelijkertijd moet de voorzitter kunnen inschatten wanneer en waar er een extra bijdrage nodig is en hier dan naar kunnen handelen. De voorzitter is eerder de eerste onder zijn gelijken, dan de uitgesproken baas van het bestuur.

Taken:

• Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur.

• Richting geven aan het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden).

• Vertegenwoordiging van de organisatie naar de leden en naar externe partijen; zoals de UvA, kantoren en andere partners.

• Visie van de vereniging kunnen uitdragen aan het bestuur en de visie van het bestuur aan de vereniging.


Vaardigheden

• Oog voor samenwerking

• Luisterend vermogen

• Sociaal en communicatief vaardig

• Besluitvaardig


Vragen? Mail naar voorzitter@jfas.com of kom langs op onze bestuursinformatie-activiteiten!

Olaf.jpg
Olaf Stolk - Voorzitter