Nota Bene online

Zorgen om Obamacare

Bijna twee maanden geleden werd Obamacare in de staat Texas ongrondwettig verklaard door federale rechter Reed O’Connor. Het fundament van de verplichte ziektekostenverzekering zou volgens de rechter weg gevallen zijn als gevolg van de door Trump ingestelde boeteverlaging tot nul dollar. Zestien democratische staten hebben aangekondigd in beroep te gaan tegen het in hun ogen zeer misplaatste vonnis. Wat is de status van de controversiële zorgwet in een gepolariseerd Amerika, onder leiding van de oerconservatief Donald Trump?

Naar Europese maatstaven lijkt een gedeeltelijk verplicht zorgverkeringsstelsel wellicht een volstrekt logische keuze voor een ontwikkeld land als Amerika. Maar al voor de inwerkingtreding van the Patient Protection and Affordable Care Act, in de volksmond Obamacare genoemd, ging het gepaard met grote weerstand vanuit het Amerikaanse Congres. Het resulteerde op 1 oktober 2013 zelfs tot een shutdown van de overheid. Deze was weliswaar niet zo tijdrovend als de huidige situatie  omtrent een Mexicaanse grensmuur, maar deed eveneens veel stof opwaaien.

De progressieve zorgwet zorgde ervoor dat elke Amerikaanse staatsburger een ziektekostenverzekering moest kopen, waarbij in de polis bepaald werd dat de premies niet variëren naar mate van ziektegeschiedenis van de verzekeringnemer. Tevens worden de lage inkomens door de overheid tegemoet gekomen met subsidies op de premie. Ondanks het gevolg van 22 miljoen nieuw verzekerde burgers en inherent minder daklozen en zieken, bleek het paradepaardje van Obama ook ingrijpende negatieve gevolgen te hebben voor de Amerikaanse economie. De op solidariteit beruste wet heef de staat  honderden miljarden dollars aan sociale kosten opgeleverd, waardoor Amerika dieper in de schulden geraakte. [1] Desondanks zal het vooral de rigoureuze omwenteling van de ervaren vrijheid naar een beknellend verplichtingsgevoel omtrent verzekeringen zijn geweest, die voor de meeste Amerikanen niet te behappen viel.[2] De vraag naar een conservatieve leider was aangewakkerd.

Individuele vrijheid, een van de klassieke liberale waarden van John Locke, inspirator van de Founding Fathers van de Verenigde Staten, is volgens Donald Trump met deze zorgwet in het geding gekomen. De volgens hem verloren kernwaarde van de Amerikaanse identiteit is tot op heden via wetgeving tevergeefs gepoogd te herstellen. Helaas voor Trump bleek de verdeeldheid binnen de Republikeinse Partij dusdanig groot dat er via wetgeving niet tot een alternatief is gekomen sinds zijn aanstelling als president. Voor veel Republikeinen was de door Trump voorgestelde American Health Care Act niet een substantiële verandering ten opzichte van Obamacare, waardoor er geen meerderheid werd gehaald in het Huis van Afgevaardigden, ergo Obamacare bleef intact.[3]

Ook zijn er via de rechtspraak volgens Xavier Becerra, openbaar aanklager van de lopende zaak, al veel verwoede pogingen gedaan tot herroeping van Obamacare. Zo zou er reeds zeventig maal geprocedeerd zijn tegen de zorgwet en zou de wet zelfs een procesgang naar het Hooggerechtshof opgeleverd hebben. [4] Het belangrijkste argument van de aanklagers betrof het feit dat de federale regering niet gerechtigd zou zijn burgers een individueel mandaat inzake het aanschaffen van een zorgverzekering op te leggen. Dit argument van de aanklagers werd door het Hooggerechtshof niet gehonoreerd, omdat deze regeling binnen de reikwijdte van de bevoegdheid tot belasting heffen zou vallen van de Federale regering, als bepaald in artikel 1 sectie 8 van de Amerikaanse Grondwet.

De vraag is nu of het Hooggerechtshof het recente vonnis van rechter O’Connor zal bekrachtigen of  het verplichte zorgverzekeringsstelsel met een boete van nul dollar voor onverzekerden als grondwettelijk te beschouwen. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het Hooggerechtshof mee zal gaan in de redenatie van O’Connor dat het fundament van de wet wegvalt door een verlaging van de boete.  Als Trump de boete voor het niet voldoen aan de leerplichtwet op nul dollar zou stellen, zou de gehele leerplichtwet dan ook ongrondwettelijk zijn? Het lijkt een onmogelijk houdbare uitspraak, die louter gebaseerd is op een extreme melancholische drang naar vrijheid. Het gevaar voor de voorstanders van de zorgwet vloeit nog wel voort uit de vernieuwde samenstelling van het Hooggerechtshof. Aangezien het politieke stelsel van de VS het niet zo nauw neemt met de trias politica heeft Donald Trump nog twee conservatieve republikeinse rechters kunnen benoemen voor het Hooggerechtshof. In 2017 en 2018 werden respectievelijk de heren Gorsuch en Kavanaugh benoemd voor het hof, laatstgenoemde weliswaar na een lange procedure omtrent mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jaren 80.

Vanwege de democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden lijkt een afschaffing van de zorgwet via vernieuwde wetgeving niet aan de orde. Zeker nu de nieuw gekozen voorzitster Nancy Pelosi het behoud van Obamacare en daaraan inherent de instandhouding van 22 miljoen verzekerden, tot een centraal thema heeft gekozen van haar beleid.[5]  De democraten lijken te kunnen vertrouwen op een nuchtere en rationale instelling van het Hooggerechtshof en hebben Nancy Pelosi als strijdkrachtige opperbevelhebber voor het behoud van de zorgwet. Toch zal het afwachten worden of de vernieuwde samenstelling van het hof en de steeds groter wordende nationalistische gevoelens binnen Amerika niet tot een herroeping van Obamacare gaan zorgen, waardoor de vrees van menig democraat alsnog werkelijkheid zou worden, evenals de lang gekoesterde droom van landsvader Donald Trump.

 

[1] N. Kasteleijn, 30 september 2018, https://www.nrc.nl/nieuws/2013/09/30/een-shutdown-dreigt-in-amerika-omdat-de-republikeinen-tegen-obamacare-zijn-a1431131

 

[2] M. Krauss, 27 oktober 2010, https://www.nrc.nl/nieuws/2010/10/27/obamacare-is-de-change-die-amerika-niet-wil-11962079-a611812

 

[3] G. Valk, 22 maart 2017, https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/22/trump-plan-verdeelt-republikeinen-7515561-a1551475

 

[4] 15 december 2018, https://nos.nl/artikel/2263582-federale-rechter-vs-oordeelt-obamacare-ongrondwettelijk.html 

[5] D. Mangan, 4 januari 2019, https://www.cnbc.com/2019/01/04/pelosi-launches-effort-by-house-to-save-obamacare-in-court-case.html


Waarom grijpt justitie niet altijd in bij staking?
15feb

Waarom grijpt justitie niet altijd in bij staking?

Op een dinsdagmiddag loopt de 16-jarige Humeyra na een dag op school het Rotterdamse Designcollege uit. Misschien is het niet direct aan...

Op uitwisseling binnen de ring
25jan

Op uitwisseling binnen de ring

Op uitwisseling binnen de ring   Het eerste semester van het derde studiejaar. Keuzeruimte die je zelf mag invullen. Voor velen een...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen